Home » Privacy & Cookies Policy-old » Πολιτική απορρήτου για τη «φόρμα Εγγραφής στο LandNet» του Έργου ResAlliance

Πολιτική απορρήτου για τη «φόρμα Εγγραφής στο LandNet» του Έργου ResAlliance

Κατόπιν αιτήματος και έκφρασης της συγκατάθεσής σας, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 56-58, 11145, Αθήνα, Ελλάδα, υπεύθυνος επεξεργασίας) συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Χώρα ή προέλευση
 • Ονοματεπώνυμο
 • Φύλο
 • Ηλικία
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Τύπο ή οντότητα/οργανισμό στον οποίο εργάζεστε ή τον οποίο εκπροσωπείτε
 • Όνομα και διεύθυνση δικτυακού τόπου της εν λόγω οντότητας/οργάνωσης
 • Κύριοι τομείς δραστηριότητας

σε σχέση με το ενδιαφέρον σας να γίνετε μέλος του LandNet. Με το να γίνετε μέλος του LandNet (συμπεριλαμβανομένων των μελών του LandLab αν εκφράσετε το ενδιαφέρον σας στο έντυπο “Εγγραφή στο LandNet”), συναινείτε ώστε η κοινοπραξία του έργου ResAlliance, τα μέλη του Consortium (εφεξής “εμείς”/”μας”) να επικοινωνούν μαζί σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να σας αποστέλλουν στοχευμένες προσκλήσεις για δραστηριότητες όπως και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το έργο ResAlliance (πλήρης ονομασία “Landscape resilience knowledge alliance για τη γεωργία και τη δασοκομία στη λεκάνη της Μεσογείου”, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ.101086600). Η έκφραση της συγκατάθεσής σας δεν περιλαμβάνει την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο του έργου έργο ResAlliance.

Σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα προσθέσουμε τις αλληλεπιδράσεις σας με το έργο. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις μπορούν να έχουν γίνει σε απευθείας σύνδεση ως καθώς και δια ζώσης, και περιλαμβάνουν οποιαδήποτε επικοινωνία και πληροφορίες που μπορεί να έχετε παράσχει σε οποιοδήποτε μέλος της κοινοπραξίας ResAlliance. Αυτό θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε μια πιο αποτελεσματική ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας και των μελών του LandNet.
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Ενδέχεται επίσης να διατηρήσουμε τα δεδομένα πέραν αυτής της περιόδου για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς υποβολής εκθέσεων.

Σ’ αυτή την περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν στο τέλος του έργου (αναμένεται στις 30 Νοεμβρίου 2025). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τη φόρμα εγγραφής στο LandNet, και οι συνημμένες αλληλεπιδράσεις τους με το έργο, θα διαμοιραστούν μεταξύ των ακόλουθων μελών της κοινοπραξίας ResAlliance:

 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΩΝ (EFI), με έδρα Yliopistokatu 6 B, Joensuu 80100, Φινλανδία
 2. ETIFOR SRL (ETIFOR), με έδρα Piazza Alcide de Gasperi 41, Padova 35131, Ιταλία.
 3. FUNDACIO D’ECOLOGIA DEL FOC I GESTIO D’INCENDIS PAU COSTA ALCUBIERRE (PCF), εδρεύει Av. Mossen Cinto Verdaguer, 42 esc A, planta baixa, P, Taradell 08552, Ισπανία.
 4. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), που εδρεύει στην οδό Κουρτίδου. 56-58, Αθήνα 11145, Ελλάδα.
 5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΚΥΠΡΟΣ ΕΠΕ (EUC), που εδρεύει στην οδό Διογένους 6 Έγκωμη, Λευκωσία 22006, Κύπρος.
 6. SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLO FORESTALE – D.R.E.AM. ITALIA (DREAM), με έδρα via Garibaldi 3, Pratovecchio 52015, Ιταλία.
 7. CENTER FOR INTERNATIONAL FORESTRY RESEARCH (CIFOR-ICRAF), που εδρεύει στο Jalan CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat 16680, Ινδονησία.
 8. INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA (ISA), εγκατεστημένο Tapada da Ajuda, Lisboa 1349 017, Πορτογαλία.
 9. CONSORCI CENTRE DE CIENCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA (CTFC),με έδρα ctra Sant Llorenc de Morunys km 2, Solsona 25280, Ισπανία.
 10. INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES (IRTA-CERCA), με έδρα στην ctra C-59 KM 12 Torre Marimon, Caldes de Montbui 08140, Ισπανία.
 11. JOUZOUR LOUBNAN ASSOCIATION (JL), εδρεύει στην περιοχή μνημείων Faqra, Faqra Main street, Raoul Nehmeheh property, District of Kesrouan, Kfardebian, Βηρυτός 1104, Λίβανος.
 12. INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES EN GENIE RURAL, EAUX ET FORETS (INRGREF), εγκατεστημένο στην Rue Hédi El Karray, Ariana 2080, Τυνησία.
 13. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ (CIHEAM-MAICH), που εδρεύει στο Αλσύλιο Αγροκήπιο – Μακεδονίας 1, Χανιά 73100, Ελλάδα.
 14. AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LOSVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL AMBIENTE DELLA SARDEGNA (FORESTAS), με έδρα viale Luigi Merello 86, Cagliari 09123, Ιταλία.
 15. FEDERATION EUROPEENNE D’AGROFORESTERIE (EURAF), εγκατεστημένη στην rue Pages 14, Montpellier 34070, Γαλλία.
 16. UICN, UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ET DE SES RESSOURCES (IUCN), με έδρα Rue Mauverney 28, Gland 1196, Ελβετία.

Τα μέλη της κοινοπραξίας του έργου ResAlliance που βρίσκονται εκτός της ΕΕ καλούνται να τηρήσουν την οδηγία 95/46/ΕΚ & την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
Βασικά ζητήματα δεοντολογίας με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και με κάθε σχετικό πρότυπο της ΕΕ στον τομέα της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προστασία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων με αριθμό (ΕΕ) 2016/679 (“ΓΚΠΔ”), που ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ από τις 25 Μαΐου 2018.

Μόνο τα μέλη του προσωπικού της κοινοπραξίας του έργου ResAlliance που συμμετέχουν στην εκτέλεση του έργου έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Η πρόσβαση αυτή γίνεται μόνο κατόπιν πρόσκλησης, η οποία παρέχεται από τον διαχειριστή του δικτυακού τόπου του έργου (ETIFOR), και απαιτεί την ταυτοποίηση των προσκεκλημένων μελών του προσωπικού της κοινοπραξίας ResAlliance μέσω του
επαγγελματικού τους λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης.

Τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται στο περιβάλλον Cloud της Microsoft και θα προστατεύονται με τη χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης. Με το Microsoft 365, τα δεδομένα κρυπτογραφούνται σε κατάσταση αδράνειας (at rest) και κατά τη μεταφορά (in transit), χρησιμοποιώντας διάφορα ισχυρά πρωτόκολλα κρυπτογράφησης και τεχνολογίες που περιλαμβάνουν Transport Layer Security/Secure Sockets Layer (TLS/SSL), Internet Protocol Security (IPSec) και Advanced Encryption Standard (AES). Επεξεργαστής των δεδομένων είναι η Microsoft Corporation. Το τοπικό σύστημα πληροφορικής, όπου θα αποθηκεύονται τα τοπικά αντίγραφα ασφαλείας που προστατεύονται από ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, διαφυλάσσεται επιπροσθέτως από ένα σύστημα τείχους προστασίας WatchGuard.

Αναθεωρούμε τακτικά την παρούσα πολιτική απορρήτου και δημοσιεύουμε τυχόν ενημερώσεις σε αυτή την ιστοσελίδα. Αυτή η πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 8 Μαΐου 2023.

Το EFI ενεργεί ως υπεύθυνος προστασίας δεδομένων εκ μέρους των μελών της κοινοπραξίας του έργου ResAlliance. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση eduard.mauri@efi.int ή καλώντας στο 0034 672 38 82 53.

Τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν μετά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας ή την αίτησή σας για τερματισμό της υπηρεσίας αυτής κατόπιν επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.
Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα αρχείο των προσωπικών δεδομένων που που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που μας έχετε παράσχει. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

Εάν υποβάλετε αίτημα, έχουμε ένα μήνα για να σας απαντήσουμε. Εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματά σας ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να αναφέρετε μια καταγγελία ή εάν θεωρείτε ότι ένα μέλος της κοινοπραξίας του έργου ResAlliance δεν αντιμετώπισε τις όποιες ανησυχίες σας με ικανοποιητικό τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αντίστοιχη εθνική αρχή προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.